Ve své práci upřednostňuji Pesso Boyden psychomotorickou terapii

         

Pracuji s dospělými a dětmi od 10 let. Nabízím individuální i skupinovou terapii, pro lidi kteří:

 

  • se nachází v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní)
  • mají pocit, že život nemá smysl, mívají špatné nálady
  • prožívají problémy ve vztazích (problémy v partnerství, s rodiči, dětmi)
  • mají obtíže se vyrovnat se s životními změnami, ztrátami, traumatem
  • mají obtíže se závislostí (jejich nebo blízkých)
  • se potřebují vyrovnat s minulostí
  • mají chuť se rozvíjet a lépe se poznat

 

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je oprava špatné zkušenosti se sebou a s druhými ve vztahu s člověkem (terapeutem), který není lepší, ale je vycvičen řešit si své problémy jinde.“ (Texty: Kamil Kalina) říká přední český adiktolog (odborník na závislosti) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc., dávám této definici přednost. Nejčastěji bývá psychoterapie definována jako: uzdravování či zlepšování zdraví psychologickými prostředky. Přičemž definice Mezinárodní zdravotnické organizace z roku 1948 uvádí, že: „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (blaha), nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci či nemohoucnosti. 

Čím se liší poradenství od psychoterapie?

Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy. Rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka.
Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního, obtížné životní situace apod.). Pomáhá klientovi hledat vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí, rozšiřovat pohled na možnosti řešení problému, poskytnout odborné informace k problému, doporučení, učit potřebným novým dovednostem. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1-10 sezení. Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém a podpořit jeho schopnost se vyrovnávat s problémy.

PLZEŇ

Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé

Palackého 12
Plzeň - Jižní předměstí

 

 

 

 

Tel.: 731 317 655

e-mail: terapiefrys@gmail.com

IČO: 053 24 475

PRAHA

Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé
Palackého 12

Více zde: https://www.frys-martin.com/kontakt/

Psychoterapie
MgA. Martin Heřman Frys

Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé
Palackého 12

Více zde: https://www.frys-martin.com/kontakt/

Železná 18
1. patro - zvonek Acaya
Praha 1 - Staré Město