Ceník a podmínky

Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o péči o zdraví - ustanovení § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Nejsem zdravotnickým zařízením a nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

!!! Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení v plné výši!!!    Jde o běžnou praxi, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Terapii si klient hradí hotově.

 

PLZEŇ 60 min    800 Kč PRAHA 60 min   900 Kč
  80 min  1 000 Kč   80 min 1 100 Kč

V čem jsou výhody služby hrazené přímo klientem?

  • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)
  • podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami
  • chodíte na terapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit Vaše zdravotní pojišťovna