Ceník a podmínky

Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o péči o zdraví - ustanovení § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Nejsem zdravotnickým zařízením a nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

!!! Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení v plné výši!!! Jde o běžnou praxi, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Terapii si klient hradí hotově.

  • Individuální sezení (50 min.)  700 Kč
  • Individuální sezení (65 min.)  800 Kč              !!! V PLZNI CENY O 100KČ MÉNĚ !!!
  • Individuální sezení (80 min.)  900 Kč

Pro práci ve struktuře, tedy využití PBSP, doporučuji pracovat buď 65 nebo 80 minut.


V čem jsou výhody služby hrazené přímo klientem?

  • přímá platba podporuje Vaši zodpovědnost, práci a motivaci v terapii
  • nemáte záznam ve zdravotnické dokumentaci
  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • nemáte povinnost hlásit návštěvy psychologa např. v případě uzavírání pojistných smluv (což může být spojeno s přísnějšími podmínkami)
  • podstatně kratší čekací doby, než jak tomu bývá v psychologických ambulancích se smlouvami se zdravotními pojišťovnami
  • chodíte na terapii tak často jak potřebujete, ne tak často, jak je ochotná hradit Vaše zdravotní pojišťovna