Druhy poskytované terapie

Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP - Pesso Boyden System Psychomotor) a Psychodynamická psychoterapie