Mým cílem je společně s Vámi co nejlépe porozumět tomu, co prožíváte a hledat řešení, co můžete (spolu můžeme) ve Vašem životě udělat, abyste byl/a spokojenější. K tomu využívám především Pesso Boyden psychomotorickou psychoterapii (PBSP)

 

Jak často?
To se odvíjí především od Vaší potřeby. Jak moc Vás skličuje to, kvůli čemu přicházíte. Pokud spolu máme nastartovat změnu pak doporučuji Intenzivní docházení tj. 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Rozhodnutí je na Vás.

 

Důvěrnost informací
Informace o klientech neposkytuji žádným dalším osobám nebo institucím s výjimkou oznamovací povinnosti a povinnosti překazit trestný čin, které jsou nadřazené terapeutově mlčenlivosti (viz blíže §167 a §168 trestního zákona). Případné zprávy mohu zpracovat, nebo informace podat, jen na výslovné a odůvodněné přání klienta. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace.

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je oprava špatné zkušenosti se sebou a s druhými ve vztahu s člověkem (terapeutem), který není lepší, ale je vycvičen řešit si své problémy jinde.(Texty: Kamil Kalina) říká přední český adiktolog (odborník na závislosti) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. Nejčastěji bývá psychoterapie definována jako: uzdravování či zlepšování zdraví psychologickými prostředky. Přičemž definice Mezinárodní zdravotnické organizace z roku 1948 uvádí, že: „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (blaha), nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci či nemohoucnosti.