Informace pro zájemce o terapii

Mým cílem je společně s Vámi co nejlépe porozumět tomu, co prožíváte a hledat řešení, co můžete (spolu můžeme) ve Vašem životě udělat, abyste byl/a spokojenější. K tomu využívám dva terapeutické přístupy: Pesso Boyden psychomotorickou terapii (PBSP) a psychodynamickou terapii.

 

Jak často?
To se odvíjí především od Vaší potřeby. Jak moc Vás skličuje to kvůli čemu přicházíte. Pokud spolu máme nastartovat změnu pak doporučuji  Intenzivní docházení tj. 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Rozhodnutí je na Vás.

 

Důvěrnost informací
Informace o klientech neposkytuji žádným dalším osobám nebo institucím s vyjímkou oznamovací povinnosti a povinnosti překazit trestný čin, které jsou nadřazené terapeutově mlčenlivosti (viz blíže §167 a §168 trestního zákona). Případné zprávy mohu zpracovat jen na výslovné a odůvodněné přání klienta. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace.

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je oprava špatné zkušenosti se sebou a s druhými ve vztahu s člověkem (terapeutem), který není lepší, ale je vycvičen řešit si své problémy jinde.“ (Texty: Kamil Kalina) říká přední český adiktolog (odborník na závislosti) Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina CSc. Nejčastěji bývá psychoterapie definována jako: uzdravování či zlepšování zdraví psychologickými prostředky. Přičemž definice Mezinárodní zdravotnické organizace z roku 1948 uvádí, že: „zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (blaha), nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci či nemohoucnosti.