Skupina PBSP - od 9. 10. 2019 do 29. 4. 2020

            

Kdo: PhDr. Petra Rohlíková Ph.D.  a  MgA. Martin Heřman Frys

 

Od kdy do kdy: od 9.října 2019 do 29. dubna 2020 (celkem 15 skupin)

 

Jak často: středy od 17:30 konec mezi 19:45 a 20:00 (1x za 14 dní 2 hodiny a 15 min –

9.10., 23.10., 6.11., 20.11, 4.12., 18.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 6.5.)

 

Kde: Železná 18, Praha 1

 

Pro kolik lidí: skupina kolem 10 lidí (muži, ženy)

 

Za kolik: 550 Kč za jedno setkání; studenti a lidé na rodičovské dovolené 450 Kč

(možnost 3x chybět, za sníženou cenu se platí 150 Kč)

 

O metodě PBSP: PBSP (zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor) byla vytvořena Albertem Pesso a Diane Boyden-Pesso. Jde o interaktivní, na tělo orientovanou terapii, která umožňuje znovu tvořit minulé zkušenosti kompenzací emočních deficitů v dosavadním životě. Jak? Naše přítomnost je ovlivněna naší minulostí. PBSP nabízí životní změnu na tělové i emoční úrovni. Dává na symbolické úrovni možnost zažít tady a teď takový prožitek, který jsme potřebovali zažít tehdy a tam. Ukazuje se, že tato „nová vzpomínka“ se ukládá do našeho mozku, jako bychom ji reálně prožili.

 

Jak: Skupiny budou obsahovat 1) teorii, 2) cvičení zaměřené na tělové prožívání emočních potřeb 3) práci ve strukturách (terapeutický formát PBSP). --- Ve skupině zdůrazňujeme bezpečí a respekt k jedinečnosti potřeb každého. Práce nepodporuje skupinovou dynamiku ve smyslu konfliktů, dávání zpětných vazeb a rad. Na začátku skupiny má každý prostor pro sdílení svých aktuálních záležitostí, stejně tak na závěr každého setkání.

 

Skupina je určena pro ty kteří:

  • jsou zvědaví se o sobě dozvědět více, a to i formou experimentu a zážitku

  • hledají v životě více radosti, smyslu a chtějí se dále rozvíjet

  • pociťují obtíže ve vztazích

  • překonávají psychosomatické obtíže, strach nebo smutek

  • se vyrovnávají s náročnými situacemi z minulosti, které se jim vracejí

  • sami pomáhají druhým a hledají prostor jak se zaměřit i na své vlastní potřeby

  • chtějí poznat PBSP způsob práce

Skupina je uzavřena. Otevření nové planujeme na podzim 2020.