Skupina Pesso Boyden psychomotorické terapie (PBSP)

 

SKUPINA JE V TUTO CHVÍLI UZAVŘENA. DALŠÍ BĚH PŘEDPOKLÁDÁME V ŘÍJNU 2020

           Kdo: PhDr. Petra Rohlíková, Ph.D. a MgA. Martin Heřman Frys

Od kdy do kdy: od 9. října 2019 do 6. května 2020 (celkem 15 skupin)

Jak často: středy od 17:30 konec mezi 19:45 a 20:00 (1x za 14 dní 2 hodiny a 15 min – 9.10., 23.10., 6.11., 20.11, 4.12., 18.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 6.5.)

Kde: Železná 18, Praha 1

Pro kolik lidí: skupina kolem 10 lidí (muži, ženy)

Za kolik: 550 Kč za jedno setkání; studenti a lidé na rodičovské dovolené 450 Kč (možnost 3x chybět za sníženou cenu platí se 150 Kč)

O metodě PBSP: PBSP (zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor) byla vytvořena Albertem Pesso a Diane Boyden-Pesso. Jde o interaktivní, na tělo orientovanou terapii, která umožňuje znovu tvořit minulé zkušenosti kompenzací emočních deficitů v dosavadním životě. Jak? Naše přítomnost je ovlivněna naší minulostí. PBSP nabízí životní změnu na tělové i emoční úrovni. Dává na symbolické úrovni možnost zažít tady a teď takový prožitek, který jsme potřebovali zažít tehdy a tam. Ukazuje se, že tato „nová vzpomínka“ se ukládá do našeho mozku, jako bychom ji reálně prožili. Více o PBSP: Terapie které využívám

Jak: Skupiny budou obsahovat 1) teorii, 2) cvičení zaměřené na tělové prožívání emočních potřeb 3) práci ve strukturách (terapeutický formát PBSP). --- Ve skupině zdůrazňujeme bezpečí a respekt k jedinečnosti potřeb každého. Práce nepodporuje skupinovou dynamiku ve smyslu konfliktů, dávání zpětných vazeb a rad. Na začátku každé skupiny mají účastníci prostor pro sdílení svých aktuálních záležitostí, stejně tak na závěr každého setkání.

Skupina je určena pro ty, kteří:

  • jsou zvědaví se o sobě dozvědět více, a to i formou experimentu a zážitku
  • hledají v životě více radosti, smyslu a chtějí se dále rozvíjet
  • pociťují obtíže ve vztazích
  • překonávají psychosomatické obtíže, strach nebo smutek
  • se vyrovnávají s náročnými situacemi z minulosti, které se jim vracejí
  • sami pomáhají druhým a hledají prostor, jak se zaměřit i na své vlastní potřeby
  • chtějí poznat PBSP způsob práce

Zařazení do skupiny předchází setkání s jedním z terapeutů.

Pokud máte zájem, obraťte se prosím na jednoho z nás.

Frys 731 317 655 terapiefrys@gmail.com Rohlíková 774 595 832 psycholozka@napismi.cz