OTEVÍRÁME VEČERNÍ SKUPINU - MOŽNOST SE HLÁSIT

       

Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP)

           Kdo: PhDr. Petra Rohlíková, Ph.D. a MgA. Martin Heřman Frys

Od kdy do kdy: od 7. října 2020 do 19. května 2021 (celkem 16 skupin)

Jak často: středy od 17:30 konec mezi 19:45 a 20:00 (1x za 14 dní 2 hodiny a 15 min – 7.10., 21.10., 4.11., 18.11, 2.12., 16.12., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. a 19.5.)

Kde: Železná 18, Praha 1

Pro kolik lidí: skupina max 12 lidí (muži, ženy)

Za kolik: 550 Kč za jedno setkání; studenti a lidé na rodičovské dovolené 450 Kč (možnost chybět za sníženou cenu - první omluva platí se 150 Kč, druhá omluva platí se 250 Kč)

O metodě PBSP: PBSP (zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor) byla vytvořena Albertem Pesso a Diane Boyden-Pesso. Jde o interaktivní, na tělo orientovanou terapii, která umožňuje znovu tvořit minulé zkušenosti kompenzací emočních deficitů v dosavadním životě. Jak? Naše přítomnost je ovlivněna naší minulostí. PBSP nabízí životní změnu na tělové i emoční úrovni. Dává na symbolické úrovni možnost zažít tady a teď takový prožitek, který jsme potřebovali zažít tehdy a tam. Ukazuje se, že tato „nová vzpomínka“ se ukládá do našeho mozku, jako bychom ji reálně prožili. Více o PBSP: Terapie které využívám

Jak: Skupiny budou obsahovat 1) teorii, 2) cvičení zaměřené na tělové prožívání emočních potřeb 3) práci ve strukturách (terapeutický formát PBSP). --- Ve skupině zdůrazňujeme bezpečí a respekt k jedinečnosti potřeb každého. Práce nepodporuje skupinovou dynamiku ve smyslu konfliktů, dávání zpětných vazeb a rad. Na začátku každé skupiny mají účastníci prostor pro sdílení svých aktuálních záležitostí, stejně tak na závěr každého setkání.

Skupina je určena pro ty, kteří:

  • jsou zvědaví se o sobě dozvědět více, a to i formou experimentu a zážitku
  • hledají v životě více radosti, smyslu a chtějí se dále rozvíjet
  • pociťují obtíže ve vztazích
  • překonávají psychosomatické obtíže, strach nebo smutek
  • se vyrovnávají s náročnými situacemi z minulosti, které se jim vracejí
  • sami pomáhají druhým a hledají prostor, jak se zaměřit i na své vlastní potřeby
  • chtějí poznat PBSP způsob práce

Zařazení do skupiny předchází setkání s jedním z terapeutů.

Pokud máte zájem, obraťte se prosím na jednoho z nás.

Frys 731 317 655 terapiefrys@gmail.com Rohlíková 774 595 832 psycholozka@napismi.cz