Texty / Videa

PBSP se do České republiky dostala v 90. letech 20. století zejména z USA. Přesto, nebo právě proto, je nejvíce textů o této metodě v anglickém jazyce. V českém jazyce existuje zatím jedna kniha a ne mnoho publikovaných článků, rozhovorů nebo pracovních textů. Zde je odkaz na některé z nich.

Knihy

BOYDEN-PESSO, Diane, PESSO, Albert a VRTBOVSKÁ, Petra: Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor. Scan, 2009.  

Více o potřebách než metodě je kniha: ŠAMÁNKOVÁ MARIE a kolektiv: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. Grada, 2011.

 

Video

Úvod do PBSP - pro zájemce o psychoterapii doporučuji shlédnout:  https://www.youtube.com/watch?v=lvfk-jl_QxE

 

Články

DOPORUČUJI!  SIŘÍNEK, Jan: Pesso Boyden psychomotorická terapie [online]. Publikováno: 15. 4. 2019, aktualizováno: 10. 12. 2019. https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/problemy-v-rodine/pesso-boyden-psychomotoricka-terapie.shtml. PBSP.pdf

 

Vývojové potřeby podle PBSP Rozhovor s psychoterapeuty PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem. Děti a my.

KOBRLE, Luboš, LUCKÁ Yvonna. O potřebě místa. Marta Dušková. Děti a my. 2003, roč. 32, č. 4, s. 32-34. ISSN: 0323-1879. 01 Potřeba Místa.pdf

KOBRLE, Luboš, LUCKÁ Yvonna. O potřebě podpory. Marta Dušková. Děti a my. 2003, roč. 32, č. 5, s. 34-36. ISSN: 0323-1879. 02 Potřeba Podpory.pdf

KOBRLE, Luboš, LUCKÁ Yvonna. O potřebě péče. Marta Dušková. Děti a my. 2004, roč. 33, č. 1, s. 31-33. ISSN: 0323-1879. 03 Potřeba sycení.pdf

KOBRLE, Luboš, LUCKÁ Yvonna. O potřebě bezpečí. Marta Dušková. Děti a my. 2004, roč. 33, č. 2, s. 30-32. ISSN: 0323-1879. 04 Potřeba bezpečí.pdf

KOBRLE, Luboš, LUCKÁ Yvonna. O potřebě limitu. Marta Dušková. Děti a my. 2004, roč. 33, č. 3, s. 33-35. ISSN: 0323-1879. 05 Potřeba limitu.pdf

 

časopis: Psychoterapie

SIŘÍNEK, Jan. Vývojová psychopatologie a body work. Psychoterapie, 2008, 1, s. 21-26. ISSN 1802-3983. Vývojová psychopatologie.pdf

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu? Psychoterapie, 2009, 3-4, s. 169-178. ISSN 1802-3983. Mesiášký gen.pdf

SIŘÍNEK, Jan. VI. mezinárodní konference Pesso Boyden psychomotorické terapie, Amsterdam – Bergen, 4 – 7. 6. 2009. Psychoterapie, 2009, 3-4, s. 239-241. ISSN 1802-3983 Konference Holansko.pdf

SIŘÍNEK, Jan. První česká konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie. Psychoterapie, 2011, 3-4, s. 200-201. ISSN 1802-3983 1. česká konference.pdf

časopis: Psychosom

SIŘÍNEK, Jan. Rychlý průběžný vývoj PBSP – výzva pro naši komunitu. Psychosom, 2011, č. 2. Psychosom-2011-2.pdf

SIŘÍNEK, Jan. Pesso Boyden psychomotorická terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi. Psychosom, 2014, č. 1. Psychosom-2014-1.pdf

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.html

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.html

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.html

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.html

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.htmlv

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/odborna-knihovna/mesiassky-gen-pudovy-zdroj-altruismu-o-vztahovych-systemech-v-teorii-a-praxi-pbsp-37339.html

časopis: Regenerace

(PhDr. Jan Siřínek poskytl text a rozhovor, název článku si nevybral.)  Stroj času. Regenerace 10/2015 Regenerace.pdf

------------------------------------------------------------------

 

Blíže k citátu: "Psychoterapie je oprava špatné zkušenosti se sebou a s druhými ve vztahu s člověkem, který není lepší, ale je vycvičen řešit si své problémy jinde."   ---  KALINA, Kamil: Psychoterapeutické směry a jejich uplatnění v adiktologii. Grada, 2013. Praha, s. 26,27 Kalina.pdf